Spennende tider!

Det blir en spennende høst på Skeiane Stasjon med både riving av det gamle stasjonsbygget og salgsstart av byggetrinn 2 på Skeiane Stasjon.

Samtidig som vi går i gang med rivingen av den gamle stasjonsbygningen til høsten, vil Sandnes kommune jobbe med opparbeidelsen av Haakon 7’s gate, som vil ferdigstilles før innflytting.

Veidekke er valgt som totalentreprenør for prosjektet, og de vil så snart de kommunale godkjenningene er på plass, starte arbeidet på tomten.

Til høsten forventer vi å starte salget av siste byggetrinn i prosjektet. Det vil bestå av mange mindre leiligheter, med den samme gode standarden som i trinn 1. Her kommer vi med mer informasjon rett over sommeren, men vi kan si er at det blir leiligheter i størrelse 39 – 106 m² 😊