Utbygger

K2 Bolig og Bane Nor Eiendom står for utbyggingen av Skeiane Stasjon.

K2 Bolig er en betydelig boligutvikler i Stavanger-regionen. Felles for prosjektene er ambisjonen om å skape gode boliger som gir godt bomiljø.

Bane Nor Eiendom bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt.

Sammen står K2 Bolig og Bane Nor Eiendom bak flere spennende prosjekt i regionen, deriblant også Paradis Stasjon og Hinnavågen.